Privacy en Disclaimer

GASTKOK.NL neemt je privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid.

GASTKOK.NL hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van GASTKOK.NL, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

 

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– de eigenaar, de eigenaar van de website;
-gebruik(en), alle denkbare handelingen;
-de gebruiker,( bezoeker) van de website;
-de content, alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s die u thans bekijkt. Door de pagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie:

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

info@gastkok.nl

Wij behouden ons alle rechten voor.

Vragen over ons beleid? Neem dan gerust contact met ons op!